EXTRA KEEPERSTRAININGEN

Aanleiding, missie

We zagen de afgelopen jaren dat veel van onze eigen keepers nog extra trainden bij keepersscholen, buiten ons programma bij Be Quick 1887. Dit gaf aan dat enkele keepers de behoefte hadden aan een extra trainingsmoment in de week. We hebben met ons team van keeperstrainers besloten dat we zelf ook zo´n extra trainingsmoment kunnen aanbieden. Voordeel voor onze keepers is dat op deze manier het extra trainingsmoment binnen de eigen vereniging is, met de eigen trainers en de vertrouwde kwaliteit zoals gewend vanuit de reguliere doordeweekse keeperstrainingen. Bijkomend voordeel is dat de opbrengsten van het inschrijfgeld van de deelnemers op verschillende manieren terugvloeien naar de keepersopleiding van Be Quick 1887. Dit gebeurt in de vorm van aanschaf van nieuwe materialen, investeringen in de ontwikkeling van- en de werving van keeperstrainers en uitjes of extra ontwikkelactiviteiten voor de Be Quick-keepers.

 

Daarnaast werden we door keepers van andere verenigingen gemotiveerd om de kwaliteit van onze keeperstrainingen ook toegankelijk te maken voor keepers die geen lid van Be Quick 1887 zijn. Elk seizoen trainen er in de periode april-mei spelers van externe verenigingen mee bij de verschillende jeugdteams van Be Quick 1887, om kennis te maken met Be Quick 1887 en in aanmerking te komen om in één van de teams van Be Quick 1887 te spelen. Onder deze groep meetrainende spelers zijn er natuurlijk ook elk jaar keepers. Van deze meetrainende keepers kregen we positieve feedback op onze keeperstrainingen en stelden deze keepers zelfs wel eens de vraag of ze naast het spelen bij hun eigen vereniging, ook de keeperstrainingen bij Be Quick 1887 zouden mogen volgen. Keepers die op deze manier initiatief nemen en hun ambitie uiten, helpen wij graag in hun ontwikkeling. Met ons extra trainingsmoment op zondag, maar ook met ons nieuwe aanbod waarbij we in onze reguliere doordeweekse keeperstrainingen de mogelijkheid geven om keepers van andere verenigingen mee te laten trainen(mits er plek is), hopen we nog meer keepers wekelijks de kans te geven om keeperstrainingen te volgen van de kwaliteit zoals we bij Be Quick 1887 gewend zijn. Daarom zijn de extra keeperstrainingen er voor Be Quick-leden, maar ook voor leden van andere verenigingen.

Voor wie?

De extra keeperstrainingen die we aanbieden op zondagochtend zijn toegankelijk voor jongens en meiden, vaste keepers, maar ook voor veldspelers die graag keepen of willen kennismaken met het keepen. De trainingen zijn er om de ontwikkeling van de deelnemers te bevorderen, ieder op zijn of haar eigen niveau. Hiervoor werken we met een planmatig trainingsprogramma, met trainingen die geleid worden door de keeperstrainers die actief zijn binnen de Be Quick 1887 keepersopleiding. Ambitieuze keepers en spelers die zich willen ontwikkelen en het hiervoor benodigde gedrag laten zien, zijn welkom om aan de extra keeperstrainingen deel te namen. Leden van Be Quick 1887 bieden we hiermee een extra trainingsmoment met de kwaliteit zoals ze gewend zijn vanuit de reguliere doordeweekse keeperstrainingen. Leden van andere verenigingen laten we graag kennismaken met onze werkwijze bij Be Quick 1887!

 

We bieden de extra keeperstrainingen aan op zondagochtend, in een tijdvak tussen 09:00 en 12:00 uur. Deze trainingen zijn toegankelijk voor Be Quick-leden maar ook voor leden van andere verenigingen. Daarnaast is er voor leden van andere verenigingen een optie om deel te nemen aan reguliere doordeweekse keeperstrainingen van de Be Quick-keepers. Deze mogelijkheid voor keepers van externe verenigingen is afhankelijk van de mogelijkheden in ons trainingsschema, dit kan verschillen per leeftijdscategorie. Hierbij is de richtlijn is dat de Be Quick-keepers geen nadeel mogen ondervinden van het meetrainen van keepers van andere verenigingen. De keeperscoördinator van Be Quick 1887 neemt hierin het besluit.

Laagdrempelig

We noemen onze trainingen op zondagochtend bewust ‘extra’ keeperstrainingen. Het is een activiteit bovenop de reguliere activiteiten die we al aanbieden vanuit Be Quick 1887. Ook voor leden van andere verenigingen is een keeperstraining op zondagochtend een ‘extra’ activiteit. We benadrukken dat een extra keeperstraining niet ten koste van een reguliere teamactiviteit mag gaan. De activiteiten met het eigen team zijn voor ons altijd leidend, de keepersactiviteiten zien we als een ‘bonus’ op het reguliere teamprogramma. Dit zien we zo voor onze Be Quick 1887-leden maar ook voor leden van andere verenigingen.

We willen graag een extra trainingsmoment aanbieden voor de keepers, maar willen ook voorkomen dat deelnemers elke week ´vast zitten´ aan een extra activiteit. Er zijn namelijk verschillende redenen waarom wij van mening zijn dat een wekelijkse extra training niet altijd wenselijk kan zijn. Dit kan per individuele speler verschillen. Daarom bieden we verschillende pakketten van meerdere trainingen aan, in verschillende frequenties van trainen. Ook bieden we de mogelijkheid om losse trainingen af te nemen, voor de deelnemers waarvoor het het beste is om af en toe eens een extra training mee te maken, in plaats van structureel wekelijks een extra activiteit.

Met vier standaard activiteiten in de week draaien de spelers van Be Quick 1887 een intensief programma. De ene speler gaat dit gemakkelijk af, de andere speler moet er (bij tijden) behoorlijk aan trekken om het programma op een goede manier vol te houden. We hechten dan ook waarde aan de vrije dagen voor onze spelers. Deze zijn van belang voor goed herstel, om goed te kunnen groeien, maar ook voor frisheid in het hoofd. Daarnaast kan het per individuele speler, maar ook per periode, meer of minder wenselijk te zijn om extra te trainen. Zo is de groeispurt een periode met een hoge blessuregevoeligheid bij een hoge belasting. Ook kan een (lichte) blessure reden zijn waardoor extra trainen in een bepaalde periode minder wenselijk is. Tot slot zien we ook de waarde van vrije tijd om andere activiteiten te ondernemen die totaal los staan van voetbal. We vinden dat spelers de mogelijkheid om met vriendjes en vriendinnetjes te spelen of om bijvoorbeeld andere sporten te beoefenen, niet mag worden ontnomen door een extra keeperstraining.

Naast het opleiden van keepers, willen we ons ook onderscheiden door onze rol in het opvoeden van kinderen en bijdragen in de ontwikkeling de mens achter de keeper. Dit doen we met onze manier van begeleiden van de keepers rondom en tijdens onze trainingen, maar ook door ´op de rem te trappen´ als we signaleren dat extra trainen eventjes níet in het voordeel werkt voor een individu. Bij vragen en twijfels over het meest ideale af te nemen pakket van trainingen, denken wij graag mee en geven we desgewenst een advies vanuit onze ervaring met de keepers waarmee we werken. Persoonlijk contact met de keeper en zijn of haar ouder(s) staat hierbij hoog in ons vaandel.

Instroom mogelijkheden

Starten met de extra keeperstrainingen is bij ons op elk moment mogelijk. Ook dit is onderdeel van onze laagdrempeligheid. We werken niet met vaste instroom momenten, omdat we vinden dat voor elke individuele keeper een ander moment van starten wenselijk kan zijn. Na aanmelding komen we met de betreffende keeper en/of ouder(s) in contact om een afspraak te maken voor het eerste trainingsmoment. Deze werkwijze geldt voor zowel de extra keeperstrainingen op zondagochtend, als onze reguliere doordeweekse keeperstrainingen. Het enige verschil op gebied van instroom momenten is dat de extra keeperstrainingen op zondagochtend een bepaald aantal keer per seizoen wordt aangeboden, terwijl de reguliere doordeweekse keeperstrainingen van het begin tot het einde van het seizoen worden gegeven.

Aantal deelnemers

We bieden de extra keeperstrainingen aan op zondagochtend. We bieden trainingen aan van 60 minuten in een tijdvak ergens tussen 09:00 en 12:00 uur. Afhankelijk van het totale aantal deelnemers werken we in meerdere trainingsgroepen die op zondagochtend aansluitend op elkaar trainen. We kunnen dus maximaal drie trainingsgroepen bedienen met een training van 60 minuten. Omdat we aan de hand van de binnengekomen aanmeldingen optimale trainingsgroepen willen samenstellen, kan het dus zijn dat je niet elke week hetzelfde trainingstijdstip hebt. Wanneer we voor de drie trainingsgroepen van 60 minuten het maximum aantal deelnemers hebben bereikt, zijn er geen nieuwe aanmeldingen meer mogelijk voor de desbetreffende trainingsdag. We zullen je dan een voorstel doen voor een nieuw trainingsmoment, óf op dezelfde dag een extra trainer proberen in te zetten zodat we een groter aantal keepers kunnen bedienen.

De reguliere doordeweekse keeperstrainingen zijn voor leden van andere vereniging alleen toegankelijk mits de mogelijkheden in ons trainingsschema dit toelaten. Onze keeperscoördinator neemt hierin het besluit. Één van de criteria is het maximum aantal deelnemers in onze trainingsgroepen, waarbij we de stelregel hebben dat Be Quick-keepers geen hinder mogen ondervinden van het meetrainen van keepers van andere verenigingen.

Jaarplanning extra trainingen op zondagen

We werken voor de extra keeperstrainingen op zondag ochtend met een jaarplanning die bestaat uit grofweg vier blokken. Elk kwartaal wordt er zo´n blok afgewerkt. Deelnemers die kiezen voor een pakket van een kwartaal, met een frequentie van elke week trainen, krijgen dus een blok van wekelijkse trainingen gedurende dit blok. De begin- en einddata van elk blok zijn te vinden op de aanmeld-pagina op deze website. Deelnemers die kiezen voor een pakket van een seizoen, met een frequentie van elke week trainen, krijgen dus wekelijkse trainingen in de periodes waarin de vier kwartaal-blokken lopen. 

Met deelnemers die kiezen voor een losse training en niet voor een pakket, wordt in overleg een geschikte zondag gekozen.

We benadrukken dat instroom op elk moment mogelijk is. Wanneer een nieuwe deelnemer gedurende de looptijd van een blok aanmeldt, wordt in overleg een datum voor een eerste training afgesproken, en worden waar mogelijk ook zoveel mogelijk de volgende trainingen van het gekozen pakket gepland.

De jaarplanning met trainingsdata voor de zondagochtenden wordt op korte termijn bekend gemaakt en zal dan ook op deze pagina te vinden zijn.

 

Afmelding

Bij aanmelding voor een (pakket van meerdere) training(en) wordt er vooraf betaald. Wanneer je absoluut niet aan een training kunt deelnemen, hanteren we het principe dat je het aantal trainingen krijgt waarvoor je ook betaald hebt. De gemiste training wordt in overleg ingehaald op een andere datum. Dit principe hanteren we echter alleen bij een afmelding met een redelijke reden die past bij het beoefenen van voetbal op selectieniveau en dat past bij de lifestyle die nodig is om je als ambitieuze keeper te ontwikkelen. Bij een afmelding binnen deze categorie heeft de deelnemer altijd recht op een inhaaltraining. Deze wordt in principe aangeboden op een eerstvolgend moment binnen onze planning van zondag-keeperstrainingen, en is altijd in overleg met de betreffende keeper en/of ouder(s). Voor afmeldingen met een reden die niet past binnen de norm zoals hierboven beschreven, gaan we onze planning niet aanpassen, wat betekent dat je kans om te trainen komt te vervallen.

Afmelden kan via de verschillende manieren van contact die met ons mogelijk zijn. We verwachten uiteraard dat een afmelding, wanneer dit noodzakelijk is, tijdig aan ons wordt doorgegeven. Bovenstaande geldt voor zowel de extra keeperstrainingen op zondagochtend als voor het deelnemen aan onze reguliere doordeweekse keeperstrainingen door keepers van andere verenigingen.

Veldspelers – Kennis maken met keepen

Als een kind zich aanmeldt bij een voetbalvereniging, dan is dit doorgaans omdat het kind de voetbalsport leuk vindt. Het kind wordt lid, neemt deel aan trainingen en krijgt langzaam verschillende voetbalhandelingen onder de knie. In de ontwikkeling als voetballer hoort vanaf een bepaalde leeftijd ook het ontwikkelen van een voorkeurspositie in het veld. Dit begint met een voorkeur voor de linker- of rechterkant van het veld, of voorin of achterin op het veld. Later wordt dit vanaf JO13-leeftijd in de 11 tegen 11 wedstrijdvorm steeds meer een specifieke positie. In deze ontdekkingstocht naar een favoriete positie spreekt het voor zich dat het noodzakelijk is dat een kind ook op alle posities in het veld zijn of haar ervaring opdoet. Bovendien bevordert het de spelinzichtelijke ontwikkeling en zorgt het voor de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierbij stimuleren we dat elk kind ook in roulatie keeper is tot JO10/JO11-leeftijd. Wanneer een kind niet op alle posities in het veld speelt, kan het in onze ogen ook onmogelijk ontdekken waar zijn of haar voorkeur ligt.

Vanaf JO10/JO11-leeftijd zullen er kinderen zijn die meer neigen naar spelen als keeper dan als veldspeler. Deze kinderen moeten dan de ruimte krijgen om regelmatig te keepen. Echter vinden we dat het op deze leeftijd ook alsnog goed is om naast het keepen veel als veldspeler te spelen. Dit kan op deze leeftijd bijvoorbeeld in halve wedstijden. Zo blijft er tevens de ruimte bestaan voor teamgenootjes om tijdens één speelhelft ook te kunnen keepen, en ontwikkelt de keeper tijdens de helft als veldspeler zijn spelinzicht en motorische vaardigheden op een veelzijdige manier. Bovenstaande geldt wat ons betreft voor zowel de wedstrijden als de trainingen.

Omdat we de ontdekkingstocht naar een favoriete positie willen ondersteunen, zijn onze extra keeperstrainingen ook toegankelijk voor veldspelers. Veldspelers die het een keer leuk vinden om mee te doen, maar ook veldspelers die al regelmatig in het doel staan, nodigen we uit om kennis te maken met onze extra keeperstrainingen. Dit geldt voor spelers in de jongere leeftijdscategorieën, maar een speler van bijvoorbeeld JO15-leeftijd die plezier haalt uit het keepen, heten we evengoed welkom! Wij zullen wekelijks zorgen voor een groepsindeling die past bij het niveau en de ervaring van elke individuele deelnemer.

Ontwikkeling startende trainers

Jeugdkeepers die zich willen ontwikkelen als keeperstrainer kunnen bij de Be Quick keeperstrainingen op zondagochtend stage lopen als assistent keeperstrainer. We vinden het leuk als jeugdkeepers initiatief nemen als ze de ambitie hebben te starten als keeperstrainer. Als je als assistent keeperstrainer stage loopt, en zelf als keeper ook extra keeperstrainingen afneemt, dan krijg je als waardering voor je inzet als trainer een kleine korting op je inschrijfgeld als keeper.


Locatie

We trainen op het sportpark van Be Quick 1887, de accommodatie rondom stadion Esserberg. Hier kan ook gebruik gemaakt worden van de kleedkamers en toiletten. Het clubhuis zal niet structureel geopend zijn op zondagochtend. Met de tribune is er in ieder geval altijd een overdekte plek waarvandaan de training bekeken kan worden.