KEEPERSOPLEIDING BE QUICK 1887

De keepersopleiding van Be Quick 1887 verzorgt de keepersspecifieke activiteiten die de keepers van de Be Quick 1887 opleiding krijgen aangeboden. Dit zijn voornamelijk de keeperstrainingen, maar bijvoorbeeld ook de individuele gesprekken en coaching en begeleiding voor onze keepers in de teamtrainingen. Daarnaast omvat het ook de samenwerking tussen de keeperstrainers, waarbij er op planmatige wijze een op leeftijd toegespitst programma wordt aangeboden met wekelijkse trainingen. Tot slot werken we binnen onze keepersopleiding nauw samen met de teamtrainers van de Be Quick 1887 opleiding. Hierbij gaat het over maatwerk in het programma dat we op trainingsavonden bieden, samenwerking in teamtrainingen, input voor ontwikkelgesprekken en advies bij selectiegerelateerde keuzes.

Methode en werkwijze

We krijgen energie van het ontwikkelen van keepers. Hier onder beschrijven we kort hoe dit doen. In onze manier van werken leiden we graag keepers op die in wedstrijden een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan hun team. Kortom, we willen keepers die in wedstrijden de kans op tegendoelpunten met het team zo klein mogelijk maakt en de kans op doelpunten scoren met het team zo groot mogelijk maakt.

We zijn onderdeel van de Be Quick 1887 opleiding. Dat betekent dat we veelal werken zoals de teams van Be Quick 1887 ook doen. Binnen deze kaders werken we volgens onze visie om keepers te ontwikkelen. Binnen de opleiding van Be Quick 1887 trainen we planmatig op de teamfuncties aanvallen, verdedigen en het omschakelen tussen deze twee teamfuncties. Deze planmatige werkwijze komt terug binnen onze keepersopleiding; als de teams van Be Quick in een bepaalde week trainen op de teamfunctie aanvallen, dan doen we dit in onze keeperstrainingen ook. Alle keepersthema’s die we betrainen (zoals schoten op doel, terugspeelballen of diepteballen) plannen we gedurende het seizoen binnen de teamfuncties waarop de teams trainen. Dit geldt voor onze reguliere doordeweekse keeperstrainingen, maar ook voor de extra keeperstrainingen op zondagochtend.

Onze keeperstrainers

De keepersopleiding van Be Quick 1887 wordt momenteel bemand met vier keeperstrainers; Robert Smit, die tevens de rol van keeperscoördinator bekleedt, Sebastiaan Meijwaard, Liam Tyler en Luuk Oude Lansink. Met deze vier trainers worden de reguliere doordeweekse keeperstrainingen gedraaid. Daarnaast leiden ze in roulatie de extra keeperstrainingen op zondagochtend.

Robert Smit(29) is één van onze vier keeperstrainers. Sinds seizoen 2018-2019 is hij als trainer betrokken bij de opleiding van Be Quick 1887. Naast zijn rol als trainer is hij coördinator van onze keepersopleiding. Robert begon op 15-jarige leeftijd als keeperstrainer bij vv Wildervank, de vereniging waar hij zelf ook ooit begon met voetballen. Dit heeft hij gedaan tot 2015. Sinds 2013 is Robert als keeperscoach actief bij de opleiding van FC Groningen. Robert speelt zelf ook nog als keeper, bij het eerste elftal van Be Quick 1887. Hiervoor kwam hij als keeper uit voor vv Nieuw Buinen, de opleiding van FC Groningen en vv Wildervank.

Sebastiaan Meijwaard

Luuk oude Lansink

Liam Tyler

(nog aanleveren: kort stukje tekst per trainer)

Trainingsgroepen

Voor onze reguliere doordeweekse keeperstrainingen werken we met een trainingsschema waarbij alle keepers óf twee korte keeperstrainingen, óf één langere keeperstraining in de week hebben. Voor elk trainingsmoment in dit trainingsschema proberen we in een aantal facetten variatie aan te brengen. We proberen trainingsgroepen zó in te de delen dat er afwisselend in een grotere en in een kleinere groep getraind wordt. Dit doen we simpelweg door het ene trainingsmoment in de week voor een groter aantal keepers aan te bieden en het andere trainingsmoment in de week voor een kleiner aantal keepers, maar ook door de enkele trainingssessies met twee trainers aan te bieden waardoor we binnen een vaste trainingsgroep nog in sub-groepjes kunnen variëren.

Voor keepers die op twee momenten in de week een keeperstraining hebben proberen we de trainingsgroepen zo in te richten dat er in het ene trainingsmoment wordt getraind met keepers van een leeftijdscategorie ouder, waardoor er een hoge mate van uitdaging ontstaat. In het andere trainingsmoment in de week wordt dan getraind met keepers van een leeftijdscategorie jonger, waardoor de kans op succeservaring groot is en we als trainers eisen kunnen stellen in het samenwerken met- en helpen van andere keepers.

Naast bovengenoemde voorbeelden proberen we op verschillende andere manieren voor variatie te zorgen. Hiermee ontwikkelen we het aanpassingsvermogen van onze keepers. In onze visie waarin we keepers willen opleiden die klaar zijn voor het moderne voetbal van de toekomst, dat volop in ontwikkeling is, denken we dat een goed aanpassingsvermogen een erg belangrijke competentie is. Daarom laten we onze jongste keepers in trainingen al op een laagdrempelige manier omgaan met verschillende vormen van variatie en verandering.

Contact

Voor persoonlijk contact is keeperscoördinator Robert Smit bereikbaar. Voor ieder die voor het eerst met ons in contact komt, zijn we te bereiken via;

E-mail: keepersopleiding@bequick1887.nl

Instagram: @BQkeepers