AANMELDEN KEEPERSTRAINING VOOR VELDSPELERS (DINSDAG) - SPELERS BQ ONDERBOUW

Spelers in de onderbouw-leeftijd zijn het voetbalspel volop aan het ontdekken.   Onderdeel van deze ontdekkingstocht is het vinden- en ontwikkelen van een voorkeurspositie in het veld. We bieden voor onze onderbouw-spelers(o12, o11, o10, o9) op de dinsdagen de mogelijkheid op een laagdrempelige manier kennis te laten maken met het keepen. Deelname is op aanmelding mogelijk voor elke onderbouw-speler die hier de behoefte aan heeft. Aanmelden voor een keeperstraining op dinsdag kan door het formulier verderop op deze pagina compleet in te vullen. 

Ontdekken van een voorkeurspositie in het veld

Als een kind zich aanmeldt bij een voetbalvereniging, dan is dit doorgaans omdat het kind de voetbalsport leuk vindt. Het kind wordt lid, neemt deel aan trainingen en wedstrijden en krijgt langzaam verschillende voetbalhandelingen onder de knie. In de ontwikkeling als voetballer hoort vanaf een bepaalde leeftijd ook het ontwikkelen van een voorkeurspositie in het veld. Dit begint met een voorkeur voor de linker- of rechterkant van het veld, of voorin of achterin op het veld. Later wordt dit vanaf JO13-leeftijd in de 11 tegen 11 wedstrijdvorm steeds meer een specifieke positie. In deze ontdekkingstocht naar een favoriete positie spreekt het voor zich dat het noodzakelijk is dat een kind ook op alle posities in het veld zijn of haar ervaring opdoet. Wanneer een kind niet op alle posities in het veld speelt, kan het in onze ogen ook onmogelijk ontdekken waar zijn of haar voorkeur ligt. Het rouleren in posities zorgt voor spelinzichtelijke ontwikkeling en het draagt bij aan de motorische ontwikkeling van kinderen. Hierbij stimuleren we dat elk kind ook in roulatie keeper is tot JO10/JO11-leeftijd. 

 

Starten als vaste keeper?

De onderbouw bij Be Quick 1887 bestaat uit de leeftijdscategorieën o12, o11, o10 en o9. We zien in de onderbouw-leeftijd dat er kinderen zijn die na verloop van tijd meer neigen naar spelen als keeper dan als veldspeler. Deze kinderen moeten dan de ruimte krijgen om regelmatig te keepen. Echter vinden we dat het in de onderbouw-leeftijd ook alsnog goed is om naast het keepen veel als veldspeler te spelen. Dit kan op deze leeftijd bijvoorbeeld in halve wedstijden. Zo blijft er ook voor de andere teamgenootjes de ruimte bestaan om tijdens één speelhelft te kunnen keepen, en ontwikkelt de keeper tijdens de helft als veldspeler zijn spelinzicht en motorische vaardigheden op een veelzijdige manier. Bovenstaande geldt wat ons betreft voor zowel de wedstrijden als de trainingen.

Kennis maken met keepen

Omdat we de ontdekkingstocht naar een favoriete positie willen ondersteunen, reserveren we elke dinsdag de ruimte voor een aantal onderbouw-spelers om deel te nemen aan de keeperstraining. Hierdoor hebben alle onderbouw-spelers op dinsdag de keuze; eenmalig deelnemen aan de keeperstraining of deelnemen aan de reguliere voetbaltraining. Bij de keuze om al dan niet aan de keeperstraining deel te nemen vinden we één aspect heel belangrijk: we willen graag dat elke speler kiest voor de training die hem voor deze ene dag het leukste lijkt, de training waaraan hij of zij het meeste plezier denkt te beleven. Het is voor ons ondergeschikt hoe ‘goed’, ‘ervaren’ of ‘geschikt’ een kind is als keeper. Ook voorkeuren van ouders zijn voor ons niet van belang. We zien daarom graag dat ouders hun kind niet beïnvloeden in de keuze om eens deel te nemen aan een keeperstraining. We willen dat elk kind kiest voor datgene waaruit hij of zij het meeste voldoening denkt te halen!

Aanmelden voor keeperstraining voor veldspelers

Om elke dinsdag een goede keeperstraining aan te kunnen bieden moeten we wekelijks vooraf weten hoeveel deelnemers er zijn. Daarom is deelname aan de keeperstraining op aanmelding. We laten wekelijks weten welke aangemelde spelers kunnen deelnemen aan de keeperstraining. Aanmeldingen die binnen komen terwijl er de eerstvolgende dinsdag geen plek meer is, krijgen een plek voor de eerstvolgende dinsdag dat er wél weer ruimte is. Het vergeven van de beschikbare plekken gaat op volgorde van aanmelding; de eerste aanmeldingen krijgen de eerstvolgende beschikbare plekken. Elke aanmelding is een aanmelding voor één enkele training. Elke individuele aanmelding wordt door ons via een a-mail bevestigd met de datum van de dinsdag waarop de speler of speelster kan deelnemen. Heb je na je aanmelding nog geen bevestiging van ons gekregen? Dan is er op de eerstvolgende dinsdag geen mogelijkheid meer, en zal uw kind een uitnodiging krijgen voor een volgende dinsdag. Ineens aanmelden voor meerdere dinsdag-keeperstrainingen is niet mogelijk. Zo houden we ruimte voor elke onderbouw-speler om periodiek eens mee te doen. Als een kind meer neigt naar een rol als vaste keeper en wekelijks een (halve) wedstrijd keept, kunnen ouders contact zoeken met het team van keeperstrainers om de mogelijkheden te bespreken om structureel aan keeperstrainingen deel te nemen.

 

Trainingsmoment

De keeperstrainingen zijn op dinsdag van 17:30 tot 18:15 uur. 

Voor spelers van o12-1 en o12-2 betekent dit dat ze de training iets eerder starten, waarbij de keeperstraining doorloopt tijdens het eerste gedeelte van de teamtraining. Na de keeperstraining zijn de o12-1- en o12-2-spelers van 18:15 tot 19:00 uur bij de reguliere voetbaltraining.

Voor spelers van o11-1, o11-2, 10-1 en o10-2 is de keeperstraining op dinsdag aansluitend aan de voetbaltraining, van 17:45 tot 18:15 uur. 

De keeperstrainingen zijn op dinsdag op veld 1.

Kinderen die naast de dinsdag vaker aan een keeperstraining willen deelnemen, hebben de mogelijkheid om tegen een kleine betaling aan te melden voor de extra BQ-keeperstrainingen. De extra BQ-keeperstrainingen worden op termijn op zondag ochtend aangeboden en zijn toegankelijk voor zowel vaste keepers als voor veldspelers. We werken op zondag ochtend met een groepsindeling die er op gericht is dat elke deelnemer samen kan trainen met (toekomstige)keepers van vergelijkbaar niveau. Hierin leveren we elke zondag ochtend maatwerk waardoor we elk individu, ongeacht zijn of haar niveau, goed kunnen bedienen. Aanmelden voor de extra keeperstrainingen op zondag ochtend is eveneens mogelijk op deze website.